ตารางบำรุงรักษา

ตารางบำรุงรักษา All New ISUZU D-Max ปี 2011-2017

ปี เครื่องยนต์ ระบบขับเคลื่อน ระยะที่เข้ารับการบริการ ดาวน์โหลด
2016 1,900 Ddi Blue Power 4x2 MT  รวมรายการเช็คระยะ หรือ 10,000 - 100,000 ดาวน์โหลด
1,900 Ddi Blue Power 4x2 AT รวมรายการเช็คระยะ หรือ 10,000 - 100,000 ดาวน์โหลด
2012 2,500 ALL NEW  4x2 MT  รวมรายการเช็คระยะ หรือ 10,000 - 100,000 ดาวน์โหลด 
 3,000 ALL NEW 4x2 MT  รวมรายการเช็คระยะ หรือ 10,000 - 100,000  ดาวน์โหลด 
  3,000 ALL NEW VGA 4x2 AT  รวมรายการเช็คระยะ หรือ 10,000 - 100,000  ดาวน์โหลด 
2011 2,500 Ddi 4x2 MT รวมรายการเช็คระยะ หรือ 10,000 - 100,000 ดาวน์โหลด
2,500 Ddi 4x2 AT รวมรายการเช็คระยะ หรือ 10,000 - 100,000 ดาวน์โหลด
2,500 Ddi VGS Turbp 4x2 MT รวมรายการเช็คระยะ หรือ 10,000 - 100,000 ดาวน์โหลด
2,500 Ddi VGS Turbp 4x2 AT รวมรายการเช็คระยะ หรือ 10,000 - 100,000 ดาวน์โหลด
2,500 Ddi VGS Turbp 4x4 MT รวมรายการเช็คระยะ หรือ 10,000 - 100,000 ดาวน์โหลด
2,500 Ddi VGS Turbp 4x4 AT รวมรายการเช็คระยะ หรือ 10,000 - 100,000 ดาวน์โหลด
3,000 Ddi 4x2 MT รวมรายการเช็คระยะ หรือ 10,000 - 100,000 ดาวน์โหลด
3,000 Ddi 4x2 AT รวมรายการเช็คระยะ หรือ 10,000 - 100,000 ดาวน์โหลด
3,000 Ddi VGS Turbo 4x2 MT รวมรายการเช็คระยะ หรือ 10,000 - 100,000 ดาวน์โหลด
3,000 Ddi VGS Turbo 4x2 AT รวมรายการเช็คระยะ หรือ 10,000 - 100,000 ดาวน์โหลด
3,000 Ddi 4x4 MT รวมรายการเช็คระยะ หรือ 10,000 - 100,000 ดาวน์โหลด
3,000 Ddi 4x4 AT รวมรายการเช็คระยะ หรือ 10,000 - 100,000 ดาวน์โหลด
3,000 Ddi VGS Turbo 4x4 MT รวมรายการเช็คระยะ หรือ 10,000 - 100,000 ดาวน์โหลด
3,000 Ddi VGS Turbo 4x4 AT รวมรายการเช็คระยะ หรือ 10,000 - 100,000 ดาวน์โหลด

 


ตารางบำรุงรักษา ISUZU MU-7 ปี 2007-2011

ปี เครื่องยนต์ ระบบขับเคลื่อน ระยะที่เข้ารับการบริการ ดาวน์โหลด
2007-20011 3,000 Ddi 4x2 MT รวมรายการเช็คระยะ หรือ 10,000 - 100,000 ดาวน์โหลด
3,000 Ddi 4x2 AT รวมรายการเช็คระยะ หรือ 10,000 - 100,000 ดาวน์โหลด
3,000 Ddi VGS Turbo 4x2 MT รวมรายการเช็คระยะ หรือ 10,000 - 100,000 ดาวน์โหลด
3,000 Ddi VGS Turbo 4x2 AT รวมรายการเช็คระยะ หรือ 10,000 - 100,000 ดาวน์โหลด
3,000 Ddi 4x4 MT รวมรายการเช็คระยะ หรือ 10,000 - 100,000 ดาวน์โหลด
3,000 Ddi 4x4 AT รวมรายการเช็คระยะ หรือ 10,000 - 100,000 ดาวน์โหลด
3,000 Ddi VGS Turbo 4x4 MT รวมรายการเช็คระยะ หรือ 10,000 - 100,000 ดาวน์โหลด
3,000 Ddi VGS Turbo 4x4 AT รวมรายการเช็คระยะ หรือ 10,000 - 100,000 ดาวน์โหลด