CCK NEWS : Isuzu CCK พาลูกค้าเที่ยว กทม.-ไต้หวัน

 

ประมวลภาพกิจกรรม "ISUZU CCK Privilege Trip ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559 " กรุงเทพฯ - ไต้หวัน

ในวันที่ 14-18 ธันวาคม 2560 อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จำกัดได้จัดกิจกรรม " Privilege Trip " ครั้งที่ 10
ณ ประเทศไตหวัน 5 วัน 4 คืน โดยภายในทริปได้ไปสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
ทะเลสาบที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในไต้หวัน นมัสการวัดจงไถซานซื่อ วัดที่มีความสวยงาม
และมีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมวิวทั่วไทเปที่ตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งอย่างจุใจที่ตลาด
เฟิ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ตลาดซื่อหลิน, ซีเหมินติง พร้อมอาหารที่พักสุดหรู
ตลอดระยะเวลา 5 วัน 4 คืน ที่ทาง อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส มอบให้แก่ลูกค้า VIPทุกๆท่าน
เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าทุกๆท่าน ที่ให้ความไว้วางใจ อีซูซุชัยเจริญกิจ มอเตอร์ส มาตลอด 22 ปี