อีซูซุชัยเจริญกิจ ISUZU "กิจกรรมดีๆ ในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 "


"ประมวลภาพกิจกรรม งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ใน วันที่ 12 มกราคม 2561 ทาง บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จำกัด ร่วมจัดกิจกรรมซุ้มเกมส์แจกของรางวัลแก่เด็กนักเรียน โรงเรียนคลองลาดกระบัง"

 


 ประมวลภาพ " งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561  "