CCK NEWS : Isuzu CCK จัดกิจกรรม วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล ปี 2561

 

              เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ผู้บริหารเเละตัวเเทนพนักงาน ISUZU CCK ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล เพื่อร่วมเเสดงพลังเเละประกาศเจตนารมณ์ในการที่จะต่อต้านคอร์รัปชั่นทุกรูปเเบบ
ณ ศูนย์เเสดงสินค้าเเละการประชุมอิมเเพ็ค เมืองทองธานี